Úvod > Firmy a služby > Vzdelávanie

Vzdelávanie, vzdelávacie inštitúty a školy v Žiari nad Hronom a okolí

Súkromné Gymnázium Pink Harmony Academy - nezisk.org.

Súkromné konzervatórium

  • Vzdelávanie
  • Žiar nad Hronom

Mestská knižnica M. Chrásteka

Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično - informačné služby.

  • Vzdelávanie
  • Žiar nad Hronom