Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Žiar nad Hronom18.10.2018

Akadémia seniorov

Nitrianske Pravno, sála Požiarnej zbrojnice

Kultúrno spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším Magdaléna Vaňová 0948 195 071 ...